Valberedning

Föreningen Furubodas valberedning efter årsmötet den 10 maj 2020.

Ett block med en penna på ett bord

Furubodas valberedning

Presentation och kontaktuppgifter till valberedningen

Lena Jönsson

Lena bor i Stockamöllan, är född 1963 och arbetar som stiftsgårdsmedarbetare.

Hur ser din relation till Furuboda ut?
- Jag har arbetat på Furuboda somrarna 1984-1991 och var helårsanställd 1992-2016.

Kontaktuppgifter Lena
E-post: 2018lenajonsson@gmail.com
Tel: 070-832 95 09

Helén Redfors

Helén bor i Åhus, är född 1962 och arbetar som receptionschef på Furuboda.

Hur ser din relation till Furuboda ut?
- Min syster var här på flera fina sommarveckor under 70- och 80-talet. När jag med min familj flyttade till Åhus 1997 kändes det helt självklart att söka jobb här. Furuboda är en plats som ger så mycket glädje för så många. Detta vill jag vara en del av!

Kontaktuppgifter Helén
E-post: helen.redfors@furuboda.se
Tel: 044-781 46 00 (Furubodas växel)

Bitte Rydeman

Bitte bor i Lund, är född 1956 och arbetar som logoped och universitetslektor i rehabiliteringsteknik vid Certec på Lunds universitet.

Hur ser din relation till Furuboda ut?
- Jag har varit engagerad i ett flertal Arvsfondsprojekt som drivits av Furuboda. 2005-2008 var jag projektledare för projektet Ord i rättan tid, som handlade om användning av färdiga fraser i samtalshjälpmedel. 2010-2013 ledde jag projektet DIKO – den digitala kontaktboken, som handlade om att utveckla en plattform för digitala kontaktböcker/dagböcker för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Nu är jag projektledare för Mitt liv, mina ord, som handlar om egenmakt och samarbete runt vokabulär i samtalshjälpmedel. Ett av resultaten från det projektet kommer att bli ett studiematerial för assistentutbildningar.

Kontaktuppgifter Bitte
E-post: bitte.rydeman@certec.lth.se
Tel: 070-644 24 04