Studiebesök

Välkommen att göra studiebesök på Furuboda i Yngsjö! Vi tar emot grupper och besökare för visning av lokaler och verksamhet.

Tre personer på en bänk framför en gul vägg

Gör studiebesök hos oss

Föreningar och turistgrupper

Föreningar och turistgrupper är välkomna att besöka Furuboda och få en bild av verksamheten. Paul Skoog berättar, spelar och sjunger. Vi serverar mat och kaffe, allt efter önskemål. Lämpliga dagar är oftast måndag-fredag.

För större sällskap erbjuder vi även vår busslunch.

Paul Skoog gör också besök i föreningar, kyrkor och organisationer.

Skola och undervisning

Personliga besök för blivande kursdeltagare i folkhögskolans långa kurser.

Övriga besök

Studiebesök inom pedagogik, tillgänglighet, bemötande, assistans och omsorg. För till exempel intresseorganisationer, pedagogisk personal, skolor, personalgrupper, politiker, LSS-handläggare och habiliteringspersonal som önskar få inblick i Furubodas verksamhet.

Kontakta oss