Långa kurser

Här kan du läsa om alla våra långa kurser på Furuboda folkhögskola i Yngsjö. Snart är det dags att söka till våra kurser med start hösten 2022!

Fem glada deltagare

Långa kurser - vad är det?

Läsårskurser som innefattar både höst- och vårtermin kallar vi på folkhögskolan för "långa kurser". I vissa av dessa kurser kan du läsa in grundskole- eller gymnasiebehörighet för fortsatta studier eller prova på något nytt och utveckla ett intresse.

Studierna är kostnadsfria, däremot  betalar alla studerande på skolan en serviceavgift. (1430:- läsåret 21/22) och i vissa kurser tillkommer kostnad för kurslitteratur.

 För dig som bor på skolan faktureras logi, mat och behandlingsinsatser enligt i förväg upprättat avtal.

En tillgänglig skola med anpassad undervisning

På Furuboda folkhögskola i Yngsjö har en stor del av deltagarna en funktionsnedsättning och undervisningen anpassas efter behov. På anläggningen finns ett internat och många av rummen är tillgänglighetsanpassade. Du som har rätt till korttidsvistelse kan ansöka om det för uppehället.

Med hjälp av vår enhet Stöd och boende finns det goda möjligheter på Furuboda för dig som behöver stöd på olika sätt!

Våra långa kurser

Kontakta oss