Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR)

FSR står för Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. FSR ger råd och stöd både åt studerande och åt folkhögskolor. Folkhögskolorna själva ansvarar för att ansluta sig till FSR.

En ung kvinna i skolmiljö

Om FSR

Till skillnad från det övriga skolväsendet som lyder under skollagen, finns ingen lagstiftning som reglerar folkhögskolan. För att stärka studerandes rättsliga ställning fick Folkbildningsrådet ett uppdrag av sina medlemmar att skapa ett studeranderättsligt råd, FSR.

Beslut som rör de studerandes rättigheter och skyldigheter har fram till 2009 inte kunnat överklagats till någon annan än skolans egen styrelse. Men nu kan studerande vända sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.

Läs mer på folkhögskola.nu

Det finns mer information om rättigheter och skyldigheter för dig som studerar på folkhögskola på webbplatsen folkhögskola.nu, se särskilt sidorna “Hur fungerar FSR?” och “Studerandes rättigheter på folkhögskola“.

Kontakta oss för mer information och frågor