Furuboda funktionsrätt

Furuboda funktionsrätt är en enhet inom föreningen Furuboda som arbetar med utvecklingsfrågoropinion och insatser för våra deltagare. 

Illustration med en hand med frågetecken och en annan med tända lampor

Furuboda Funktionsrätt bidrar till utveckling och insatser

På denna enhet arbetar bland andra arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast och rehabassistent för att stötta kunskap och utveckling hos både deltagare och personal. Furuboda funktionsrätt är det nya namnet på tidigare Kompetenscenter som startades 1990, och vi har genom åren medverkat i många olika projekt och samarbeten.

För deltagarna på folkhögskolan erbjuder vi insatser för att underlätta både skolgång och fritid. I samråd med deltagarna kan vi genom direkt träning stötta på vägen till självständighet. När möjlighet finns samarbetar vi gärna med hemregionens vuxenhabilitering och kan genom avtal utföra visst habiliteringsarbete på plats. Möjligheten att ta stöd av sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped i klassrummet ökar möjligheten för både kunskapsinlärning och social delaktighet. Insatserna finansieras genom i den mån det är möjligt av bidrag från SPSM, fonder, regioner och kommuner.

Utvecklingsfrågor har varit vår specialitet sedan 1990. Vi arbetar i flera olika projekt och gärna tillsammans med våra universitet och högskolor. Läs mer om våra pågående projekt under fliken ”samarbetsprojekt”. För personal både i och utanför den egna verksamheten håller vi fortbildningar inom flera olika områden, läs mer under fliken ”fortbildning”.

Kontakta Furuboda funktionsrätt