Moves

Praktikutbyte för unga mellan 18-30 år som varken studerar eller arbetar.

Örebro slott med cyklar i förgrunden

Om projektet

Genom projektet “MOVES – Mobility Offering Valuable Experience for Swedish Youth” ska kvinnor och män mellan 18-30 år som varken arbetar eller studerar få möjlighet att göra praktik i grupp på annan ort. Det erbjuds fyra praktikperioder - hösten 2020, våren 2021, hösten 2021 och våren 2022.

Praktik i Örebro våren 2022

Målgrupp

Kvinnor och män mellan 18-30 år som varken arbetar eller studerar och kan behöver stöd och anpassning på arbetsplatsen.

Kurstider:

Förberedelsefasen: Kursstart: Måndag den 21 februari 2022

Pratkikutbyte i Örebro: 19 april - 27 maj 2022

Framtidsfas: 30 maj - 30 juni 2022

Höstens deltagare börjar med en 6-8 veckor lång förberedelsefas på Furuboda i Malmö och Kristianstad och sedan blir det praktikutbyte under 6 veckor då varan mottagareorganisation Stiftelse Activa anordna individanpassade praktikplatser. Tillbaka i Skåne kommer vi ha en avslutande framtidsfas under 4 veckors tid då vi handledare från Furuboda hjälpa med en vidare planering.

Det kostar ingenting att delta, projektet står för rese- och boendekostnader samt matpengar.

Information

Här kan du läsa om metodstödet i Moves.


Om projektet

euflagga

Furuboda folkhögskola är en av sex lokala partners inom projektet “MOVES – Mobility Offering Valuable Experience for Swedish Youth”. Det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) som står för projektansökan som beviljats av Svenska ESF-rådet. Projektet pågår 1 december 2019 och den 30 juni 2022.

SKR:s sida om Moves kan du läsa mer om projektet och alla lokala partners. SKR har också tagit fram en gemensam informationsfolder om Moves, där du kan läsa mer om projektet.

Film om Moves - uppföljning 2022

Moves - praktik på annan ort för unga som varken arbetar eller studerar

Film om Moves - Deltagarna berättar

Bild med blommor och texten Moves

 

Med projektet Moves har du möjlighet att träffa andra engagerade unga i din situation!

Kontaktperson för mer information