Studie- och yrkesvägledning för Malmö

Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning för dig som är inskriven i vår verksamhet och som vill ha vägledning inför framtida sysselsättning.

Illustration med två fötter och pilar åt tre olika håll