Sida vid sida

Sida vid sida är ett projekt som riktar sig till dig som funderar över din framtid, och som känner att du vill ha stöd på vägen. I projektet får du möjlighet att upptäcka dina styrkor, identifiera dina utmaningar, och hitta DITT sätt att förhålla dig till dem.

Vita siluetter av personer vid ett broräcke mot en blå himmelsbakgrund

Om projektet

Aktiviteter

Du får en mentor som finns med som stöd under hela processen. Tillsammans planerar ni hur innehållet i projektet ska se ut för dig. Aktiviteterna kan vara: 

  • Vägledning, i grupp eller enskilt
  • Motivation och Empowerment
  • Supported Training
  • Praktik eller prova-på-studier
  • Vardagsbalans och hälsa
  • Stöd i kontakt med arbetsgivare eller studieanordnare
  • Regelbundna möten med din mentor
  • Studiebesök på arbetsplatser eller utbildningar

Sida vid sida

...betyder att du inte är ensam. Aktiviteterna i projektet kan vara enskilda eller gemensamma, men det handlar alltid om att göra något bra tillsammans. Din mentor stödjer dig i nya kontakter, är om du vill med på möten med arbetsgivare och följer upp hur det fungerar. Det kan vara en avgörande hjälp till ett hållbart arbetsliv eller till studier.

På Furuboda har vi alltid en god och positiv atmosfär. Du blir lyssnad på och tagen på allvar. Det är viktigt för oss. För det är ju i slutänden din resa det handlar om.

Vem kan delta?

Du som är 18-40 år och lever med psykisk ohälsa eller funktions-nedsättning och har som långsiktigt mål att komma ut i arbetslivet eller studier.

Hur gör jag för att komma med?

Prata med din handläggare. Sedan får du komma på ett studiebesök där vi berättar mer om vad Sida vid sida kan erbjuda dig.

När du börjar planerar vi tillsammans hur dina tider och aktiviteter i projektet ska se ut, allt för att det ska passa just dig och leda framåt mot dina mål.

Logotyp ESF

Ladda ner infoblad

Läs även om verksamhetens innehåll i infobladet:

Kontaktpersoner för mer information