Etableringskurs Kristianstad

Etableringskurs för nyanlända flyktingar på Furuboda folkhögskola i Kristianstad

En grupp personer och i förgrunden en kaffekopp

Om kursen

Etableringskursen på Furuboda i Kristianstad riktar sig till nyanlända flyktingar och har fokus på grunderna i det svenska språket, samhällsorientering och arbetsmarknadskunskap.

Kursen pågår i sex månader, motsvarar heltidsstudier och är förberedande inför Svenska för invandrare (SFI).

Etableringskurs på folkhögskola är en folkhögskolekurs som har tagits fram i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. Alla deltagare anvisas genom Arbetsförmedlingen.

Kontaktperson för mer information