Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisning från de senaste åren, som både ger en överblick över vår verksamhet och en genomgång av vår ekonomi.

Bilder av framsidan på flera års verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för nedladdning

Ladda ner Verksamhetsberättelse 2022 här:

Ladda ner Årsredovisning 2022 här:

Ladda ner Verksamhetsberättelse 2021 här:

Ladda ner Årsredovisning 2021 här:

Ladda ner de senaste årens Verksamhetsberättelse och årsredovisning här:

(Kompletterande uppgift ang. ersättning till högsta tjänsteman för 2017:
Kontant bruttolön 2017: 755 874 kr. Pensionsinbetalningar enligt gällande kollektivavtal till ITP 2.)