Om folkhögskolan

Information om och för deltagare i Furuboda folkhögskola, som till exempel studie- och yrkesvägledning och material kring deltagares rättigheter och skyldigheter.

Furuboda gymnasieskola öppnar hösten 2022. Håll utkik på vår hemsida och sociala medier för mer information.

Två unga män i skolmiljö