Historik

Föreningen Furuboda har funnits sedan 1960 och har under åren växt till en omfattande verksamhet.

En äldre bild på en man i blå kostym framför en Furuboda-skylt

En kort historik

Föreningen Furubodas historia i korta drag

Föreningen Furuboda startades 1960

Formellt skapades Föreningen Furuboda under 1959, men föreningen invigdes andra advent 1960. Då hade många människor hjälpt till att färdigställa Föreningen Furubodas första byggnad på anläggningen i Yngsjö.

Tillgänglighet av en tillfällighet

Under åren har Furubodas anläggning byggts ut till en modern och tillgänglighetscertifierad inrättning, men att Furuboda blev tillgängligt var en slump. Trappor och trösklar saknades i de första byggnaderna vilket gjorde det lätt att passera för rullstolsburna.

Initiativtagaren och eldsjälen Ernst Skoog bidrog tillsammans med hustrun Ella till att verksamheten på Furuboda kursgård med tiden blev en förebild i arbetet med personer med funktionsnedsättning.

Sommar och solsken

1964 arrangerades det första Solskenslägret. Det blev en banbrytande lägerverksamhet för människor med funktionsnedsättning.

Sommarverksamheten lockar fortfarande många deltagare varje år som tillbringar sköna Solskensveckor vid Furubodas strand.

Samarbete med Önnestads folkhögskola

Under hösten 1967 började lärare från Önnestad hålla i kurser på Furuboda för deltagare med funktionsnedsättning.

1994 blev Furuboda en fristående folkhögskola

Redan från starten var Furuboda känt för sin pedagogik för personer med förvärvade hjärnskador. Lång erfarenhet av assistans gjorde att en kurs för blivande assistenter startades inom kort.

Furuboda Kompetenscenter

2001 startade Furuboda en egen forskning och utvecklingsavdelning, Kompetenscenter. Den har en viktig roll i verksamheten och driver många projekt inom bland annat musik, it-teknik och idrott.

Verksamhet i Malmö och Kristianstad

2004 började Furuboda folkhögskola arbeta med olika projekt för att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden med arbetsmarknadsutbildningar. Det kallades tidigare Furuboda Arbetsmarknad. Nu har det utvecklats till egna enheter inom Furuboda folkhögskola i Malmö och Kristianstad.

Högskoleförberedande musiklinje

Under 2005 byggdes nya lokaler på anläggningen i Yngsjö för musikundervisning. Furubodas Musiklinje blev snabbt ett begrepp i musikkretsar.

Furuboda Assistans AB

År 2005 startade Furuboda Assistans upp och erbjuder personlig assistans i hemmet, skolan och på arbetsplatsen.

Furuboda Assistans är ett dotterbolag till Föreningen Furuboda.

Furuboda-andan - ett gemensamt tema

Ett begrepp som många pratar om är ”Furuboda-andan”. Den präglar Furubodas verksamhet. Den hänger delvis ihop med Furubodas värdegrund, som utgår från en kristen helhetssyn på människan. Det handlar om att varje människa är unik, alla har lika värde och omfattas av samma mänskliga rättigheter.

Helhetssynen på människan är en viktig del i Furubodas arbete. Furuboda-andan är mer än värdegrunden, men den är en livsviktig komponent för att Furuboda-andan ska kunna leva vidare.