Jenny Anderberg - Furubodas verksamhetschef

Hej! Jag är tacksam att få vara verksamhetschef för Föreningen Furuboda. Det är en unik verksamhet som betyder mycket för många människor. Furuboda har en värdegrund som står upp för människors rättigheter i många svåra stationer och jag får ofta uppleva en stor glädje och tacksamhet hos de som deltar í verksamheten. 

En leende kvinna med blont hår

En fantastisk verksamhet!

Föreningen Furuboda bildades 1959. Eftersom vi alltid stödjer grupper där långsiktigheten och finansieringen brister från samhällets sida förlitar vi oss på att täcka underskott med hjälp av gåvor.  Det är med stor tacksamhet jag konstaterar år från år, att Furuboda överlever tack vare generösa medmänniskor.

Mitt arbete är spännande och jag är stolt över fantastiska medarbetare som varje dag gör stora insatser och över en verksamhet som hela tiden utvecklas med ändrade förutsättningar. 

Det är vanligt att deltagare väljer oss efter att först ha provat flera andra möjligheter. Furuboda har kompetenta och engagerade medarbetare med stort hjärta som sätter individen i fokus och inte ger upp i första taget. 

Anledningen att vi ofta lyckas kan bero på att vi fokuserar på att hitta lösningar, vi har små enheter som är greppbara, vi förlitar oss forskning och beprövad erfarenhet, samt att medarbetarna har ett stort tålamod och kreativitet. 

Vi lyckas ofta, men klart inte alltid och då måste vi utvärdera och lära för framtiden.

Idag har Furuboda 600–700 medarbetare. De flesta är anställda i vårt dotterbolag Furuboda Assistans som arbetar med personlig assistans. Allt överskott både i dotterbolaget och i andra delar av verksamheten går tillbaka till föreningen.

Furuboda är en av de absolut största arbetsgivarna i Kristianstad kommun. Vilket känns viktigt utifrån perspektivet att kunna erbjuda arbetstillfällen. Vi har också välfungerande utbildningsenheter inne i Malmö och Kristianstad förutom vid moderskolan i byn Furuboda.

Mycket av min tid lägger jag på att förbättra och utveckla Furuboda. Det är inte lätt med denna typ av svårfinansierad verksamhet men det gör det ännu mer angeläget. För oss som arbetar nära målgruppen är det inspirerande varje dag och vi vet att vi inte får ge upp. 

Har du frågor och funderingar är du varmt välkommen att höra av dig! 
 

Jenny Anderberg
Rektor/verksamhetschef

Kontakta Jenny Anderberg, Furubodas verksamhetschef