Giva Sverige

Föreningen Furuboda är sedan 2018 medlemmar i Giva Sverige (fd. FRII). Dess medlemmar rapporterar en kvalitetskod vartannat år och en effektapport årligen.

Två händer formade som ett hjärta mot en gul himmel

Giva Sverige och effektrapport

Medlemskap i Giva Sverige

Föreningen Furuboda är sedan 2018 medlemmar i Giva Sverige (f.d. FRII – Frivilligorganisationernas insamlingsråd). För att säkerställa den interna kontrollen och styrningen åtar sig medlemmarna i Giva Sverige att följa en kvalitetskod som rapporteras vartannat år och som granskas av en extern revisor.

Några av de rapporter och dokument som efterfrågas är följande:
 


Årlig effektrapport

Som en del i kvalitetsarbetet ska även en effektrapport årligen upprättas, med syfte att kunna visa upp den nytta som organisationen verksamhet medför.

Här finns aktuell rapport för nedladdning:

Kontakt för frågor om Furubodas medlemskap i Giva Sverige och effektrapporten