Bra att veta

Bra att veta från A till Ö för deltagare i Furuboda folkhögskola i Yngsjö, läsåret 2023/2024.

Bokstäver i alfabetisk ordning

Läsåret 2023/2024

A

Adress

Besöksadress: Furubodavägen 247, 296 92 Furuboda
Postadress: Furuboda Folkhögskola, 296 86 Åhus

Affär

I Åhus finns ICA Kvantum, Willys och Coop. Bussen stannar vid Rönnowskolan och Glashyttan (närmast Willys).

Anslagstavlor

Vill du veta vad som händer? Ta då för vana att läsa på anslagstavlorna i Nya skolan och på Ekebo.

B

Bibliotek

Öppet under skoltid. När du lånar böcker fyller du i ett lånekort (mer info i Biblioteket).

Bilder

Bilder på hemsidan är fotograferade av fotografer anlitade av Furuboda. Några enstaka genrebilder är inköpta av bildbyråer eller gratisbilder.

Bokbussen

Stannar på stora parkeringen kl. 15.05-16.05, måndagar jämna veckor.

Brandlarm

I samband med kursstarten får du information om hur du ska göra när larmet går. Ta själv också reda på var nödutgångar och uppsamlingsplatser finns. Informationstavlor finns i alla byggnader.

Brandsäkerhet

För brandsäkerhetens skull ska du som bor på internatet alltid meddela Receptionen om du åker hem över natten eller har gäster.

C

CSN

www.csn.se hittar du svaret på de flesta frågor.

Behöver du hjälp, kontakta Kristina Lindblad
E-post: kristina.lindblad@furuboda.se
Tel: 044-781 46 36

OBS! Har du studiemedel från CSN? Då ska du kontakta Försäkringskassan om du blir sjuk.

Cyklar

Vänd dig till Receptionen för information om utlåning av cyklar.

D

Datorer/Internet

Vid kursstart för du en personlig inloggning till Office365 som är det system skolan använder för skolarbetet och information. Du får även en WiFi-kod som du kan använda på skolan.

Datorpolicy

Vid skolstart får du skolans datorpolicy av din kursledare att läsa igenom och godkänna.

Deltagare

Deltagare, kallar vi alla som deltar i en kurs på Furuboda folkhögskola, för att markera vikten av samspel och dialog i studiesituationen.

Deltagarråd

I början av varje läsår sker val till deltagarrådet.

Dina rättigheter på folkhögskola

Läs i foldern Dina rättigheter på folkhögskola från Folkbildningsrådet, för information hur studieformen folkhögskola fungerar och vilka rättigheter du har som deltagare på en folkhögskola.

 

Droger och alkohol

Vår skola är drogfri. Du får inte dricka alkohol inom skolans område. Vid skolstarten får du skolans drogpolicy av din kursledare, den ska du läsa igenom och godkänna.

F

FIF – Furuboda idrottsförening

Skolans idrottsförening har olika typer av aktiviteter under veckan. Under skolstartsveckan får ni information om terminens aktiviteter. Medlemsavgift kostar 100:-/termin.

Foto och film

Som deltagare på Furuboda folkhögskola kan du komma att medverka i vårt informationsmaterial. Vi använder oss alltid av fördelaktiga bilder. Om du som deltagare är i närbild och om bilden ska användas som omslag till en broschyr, tillfrågas du personligen innan materialet produceras.

Fritidsverksamhet

Flera dagar i veckan finns det aktiviteter för dig som är intresserad. På anslagstavlorna hittar du information om vad som händer.

Frånvaroanmälan

Anmäl alltid frånvaro till din kursledare alt skolassistent.

Furuboda.Nu

Föreningen Furubodas tidning utkommer med 4 nr/år. Tidningen kan läsas på hemsidan eller hämtas i Receptionen.

Fusk

Rutin gällande fusk och plagiat inom folkhögskola och gymnasieskola

*Lärare eller annan personal som får kännedom om misstänkt fusk/plagiat informerar rektor som utreder ärendet.

*Vid bekräftat fusk/plagiat ogiltigförklaras aktuellt prov eller inlämning samt att

rektor utfärdar skriftlig varning.

*Ditt studieomdöme kommer att påverkas negativt.

*Om utfärdad varning inte efterlevs sker avstängning eller avskiljande från undervisningen.
 

Avstängning i de frivilliga skolformerna Skollagen 2010:800 kap 5

17 § I gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning får huvudmannen eller rektorn besluta att stänga av en elev helt eller delvis om: Eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper.

Föreningen Furubodas vision

”Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle”.

Föreningen Furuboda

…startade 1960 och har medlemmar över hela landet. Fokus i verksamheten är enskilda individers utveckling och delaktighet i samhället. Våra verksamhetsområden är folkbildning, utbildning, arbetsmarknad och assistans. Vi har verksamheter i Kristianstad, Malmö och på Furuboda (Yngsjö).

Förstärkningsbidrag

Folkbildningsrådet fördelar förstärkningsbidrag till pedagogiska insatser för deltagare med funktionsnedsättning. SPSM ansvarar för handläggningen av bidraget medan Folkbildningsrådet beslutar och betalar ut bidraget. Folkhögskolor kan söka bidrag till förstärkta lärarinsatser för deltagare med funktionsnedsättning som har behov av extra lärarstöd eller undervisning i små grupper. Insatserna ska dock så långt som möjligt finansieras genom ordinarie statsbidrag

Försäkring

Du är försäkrad under skoltid samt under aktiviteter som arrangeras av skolan utanför skoltid.
Kursledaren och skolkansliet kan ge dig mer information vid kursstart.

Förvaringsskåp

Om du valt att inte bo på skolan har du tillgång till förvaringsskåp för böcker och annat skolmaterial. Nyckel till förvaringsskåpen hämtas och kvitteras ut på Skolkansliet.

H

Handdukar och sänglinne

…ingår inte i logikostnaden.

Hemsidesadress

furuboda.org

I

Internatet

…är bemannat hela dygnet.
Du når personalen på tel 044-781 47 96.

K

Karta

Här finns en översiktskarta över området som utgör Furuboda folkhögskola Yngsjö:

Kommunikationer

Regionbuss linje 551, hållplats Furuboda Kursgård, stannar utanför huvudbyggnaden på Furubodavägen. Tidtabell finns på Skånetrafikens webbplats och i Skånetrafikens app.

Närmsta flygplats är Kristianstad Österlen airport, ca 30 min med bil från skolan.

Tågstation: Kristianstad C, bussens ändstation.

L

Ledighet

Kortare ledighet, max 3 dagar, beviljas av din kursledare. Längre ledighet beviljas av rektor. Ansökan om ledighet ska göras 3 veckor i förväg.

Lovdagar

Höstlov: 30/10 – 3/11 2023 (vecka 44) 

Jullov: 20/12 2023 – 5/1 2024

Sportlov:  19/2 – 23/2 2024 (vecka 8)

Påsklov:  2/4 – 5/4 2024 (vecka 14) 

Lovdag: 27/10 2023
               16/2 2024
               10/5 2024

För mer information, gå till vår information om aktuella läsårstider.

Lunch

Skollunchen ingår i månadskostnaden om du bor på skolan. Övriga kursdeltagare kan välja mellan lunchabonnemang, lunchkuponger eller att betala varje måltid i kassan.

M

Mobbning

Skolan har nolltolerans. Vid skolstart får information om och godkänna vår policy.

Måltider

Frukost vardagar 08.00 – 09.30 
Lunch 11.30 – 13.30
Kvällsmat 17.00 – 18.00

P g a pandemin så varieras lunchtiderna under höstterminen. Mer information får du av kursledaren.
Maten serveras i restaurangen.

Du kan köpa frukt, glass, godis, kakor, läsk mm i restaurangen.

Restaurangen är stängd under helgerna. Måltider för er som stannar under helger går att köpa under veckan, eller handlar man själv och lagar maten uppe på internatet. 

En varubuss kommer till skolan varje fredag 13:00. 

P

Post

I receptionen kan du lämna post, köpa vykort och frimärken.

Pumpa däck

Vid vaktmästeriet/verkstaden kan du pumpa däck, se översiktskartan: 

R

Receptionen

Öppettider måndag - fredag kl 08.00 – 16.30
Här kan du köpa, hygienartiklar, vykort, frimärken, hyra cyklar m.m.

S

Simhall

Öppettider och priser – se anslagstavlan utanför simhallen eller på sidan om simhallen här på webbplatsen.

Skolkansli

Öppet under kontorstid kl. 08.00 – 16.00

Skolsköterska

Det finns ingen skolsköterska. Vid sjukdom kontaktar man 1177 eller vårdcentral.

Sopsortering

Vi källsorterar våra sopor. Glas, papper, metall, plast och matavfall.

Sporthall och styrketräningslokal

Öppettider – se anslagstavla utanför simhallen.
 

Språkligt stöd

Bidrag för språkligt stöd avser merkostnader för utökad lärartäthet vid pedagogiska insatser gällande utrikes födda deltagare med svårigheter i svenska språket. Det är endast deltagare med behov av särskild insats som berörs av stödet. Bidrag för språkligt stöd söks årligen utifrån dokumenterade merkostnader

Stranden

Asfalterad slinga med belysning, ca 800 m till stranden.

Städning

Du ansvarar själv för städningen på ditt rum och i gemensamma utrymmen, t ex kök och tvättstuga.

T

Telefonnummer till Furuboda

Reception/växel: 044-781 46 00
Skolkansli: 044-781 46 36
Internat: 044-781 47 96
IT-support: 044-781 46 70

Terminstider

Hösttermin: 17 augusti – 20 december 2023
Vårtermin: 8 januari – 14 juni 2024

För mer information, gå till vår information om aktuella läsårstider.

Tidningar

I Receptionen finns Kristianstadsbladet.

TV

I dagrummen på Internatet finns TV.

TV-kanaler

SVT 1, SVT2, TV 4, TV 6, SVT 24, Kunskapskanalen och Barnkanalen.

Tvätt

Tvättmaskiner finns i de flesta internatbyggnader. Du köper själv ditt tvätt- och sköljmedel.

Tyst

Via hänsyn! Respektera att det ska vara tyst på internatet efter kl. 23.00.

Kontakt för mer information