Ge en gåva

Din gåva betyder så mycket! Föreningen Furuboda är i stort behov av gåvor för att täcka de stora behov som finns.

En bukett med lila och gula blommor i en vas och i bakgrunden en personer med blå tröja

Ge en gåva till Furuboda

Föreningen Furuboda får betydande bidrag från stat, kommuner och landsting. Ändå räcker de inte till för att fylla de stora behov som finns.

Du kan ge gåvor till specifika ändamål inom Furubodas verksamhet. Ange då ändamål när du ger din gåva. Annars går gåvan till det område där det bäst behövs, till exempel:

  • att ge enskilda deltagare möjlighet att delta i kurser och läger då samhällsstödet inte är tillräckligt;
  • att vidareutveckla verksamheten av tekniska hjälpmedel, byggnadsanpassningar, fritids- och föreningsaktiviteter;
  • att bidra till forskning och utveckling inom områdena folkbildning, tillgänglighet, funktionsnedsättning;
  • att möjliggöra vårt arbete med opinionsbildning

Hur ger jag?

Gåvor betalas in på plusgiro 900594-3, bankgiro 900-5943 eller swisha din gåva till 900 59 43. Ange att det är en gåva till Föreningen Furuboda.

Gåvorna går oavkortat till Föreningen Furuboda oavsett hur stort beloppet än är.

90-konto

Logotyp 90-konto Svensk insamlingskontroll

Föreningen Furuboda har 90-konto och granskas av Svensk insamlingskontroll.

 

Kontakt för frågor