Mitt liv, mina ord

Ett medskapande projekt tillsammans med AKK-användare som tar makten över sin kommunikation och sitt ordförråd.

Två bilder med tekniska hjälpmedel

Om projektet

I projektet Mitt liv, mina ord arbetar vi för att människor som använder hjälpmedel för att tala ska få tillgång till ett ordförråd som utvecklas hela livet. De ska också själva kunna spela en aktiv roll vid anpassning och utveckling av sina kommunikationshjälpmedel.

I projektet deltar AKK-användare, assistenter, logopeder från Furuboda och Certec (LTH). Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden.

Läs mer på projektets egen hemsida: Mitt liv, Mina ord – Alla har rätt till ett ordförråd som växer hela livet!

Kontaktperson för mer information