Samverkanskurser

Planerar ni en kortare kurs för er organisation är Furuboda folkhögskola i Yngsjö en bra samverkanspartner. Tillsammans planerar vi er kurs, utifrån era önskemål och förutsättningar. Detta är något vi kan erbjuda ideella föreningar, fackförbund, idrottsföreningar eller andra organisationer.

Furubodas flotte, med glada människor

Förlägg din kurs på Furuboda i Yngsjö!

Samverkanskurser kallar vi de kortare kurser som genomförs i samverkan mellan Furuboda och en annan organisation. Vi bokar gärna in samverkanskurser tillsammans med ideella föreningar, fackförbund, idrottsföreningar eller andra organisationer!

Bidrag vid samverkanskurser

Du som har en funktionsnedsättning, eller om du är anhörig till en person med funktionsnedsättning, kan söka bidrag för vissa studier vid folkhögskola. En samverkanskurs räknas som en kurs vid folkhögskolan och kan därmed vara behörig för sådana bidrag.

Syftet med bidraget är att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet. Uppfyller kursen detta syfte kan du söka ett kost- och logibidrag genom Furuboda folkhögskola. För att kunna ansöka om bidraget ska du vara 18 år eller fylla 18 år under året.

För mer information, vänligen kontakta vår Bokningsavdelning.

Vilka kurser kan jag söka bidrag för? 

Bidraget från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) kan du få om kursen handlar om din eller din anhöriges funktionsnedsättning. Kursen kan också handla om att göra det lättare att delta i samhället. 

För att boka eller diskutera en samverkanskurs är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Kontakta oss