Engagemang och projektstöd

Nyhet 2020-06-26 - Våren 2020 blev en märklig tid. Situationen kring spridningen av corona-viruset har inneburit många svåra och ibland drastiska beslut – för Furuboda såväl som för så många andra världen över. Tack vare stort engagemang och projektstöd kunde ändå guldstunder möjliggöras!

Två leende unga män med orange hjälmar och säkerhetsutrustning

En bättre vår tack vare engagemang och projektstöd

Nödvändiga åtgärder

För Furuboda folkhögskola i Yngsjö, där en betydande del av deltagarna hör till riskgrupper för corona, beslutades det i början på april att "isolera" de som var kvar på skolan. Det innebar att de var tvungna att stanna på området och de kunde inte åka iväg, till exempel hem till familjen över helgen, för att sedan komma tillbaka.

Bestämmelserna kring besök var mycket restriktiva. Bara föräldrar fick komma på besök och då utomhus på lämpligt "corona-avstånd". Flertalet av deltagarna hade föräldrar långt bort så de kunde inte träffa sina närstående alls.

Personal åkte och handlade åt de deltagare som behövde det, eftersom de inte fick lämna skolan. De enda resor som tilläts till platser där andra människor vistades var nödvändiga läkar- eller tandläkarbesök.

Stort engagemang

De nödvändiga restriktionerna som coronapandemin innebar var tuffa för deltagarna – men nödvändiga. Om de åkte hem istället för att stanna på skolan kunde de få distansundervisning, men det skulle ha inneburit andra utmaningar – och ännu mer begränsning i vardagen.

Furubodas anläggning har ett fantastiskt läge med närhet till skogen, havet och fin natur, där deltagarna relativt fritt kunde ströva omkring även under våren. På anläggningen finns gym, idrottshall och simhall, som under den här tiden bara var tillgänglig för deltagare, så även där var det "säkert" att vara.

Engagemanget för att göra det bästa av den här mycket ansträngande situationen har varit enormt. Lärare och personal har kommit med idéer och kreativa lösningar för att förenkla tillvaron på många sätt. Små utflykter till folktomma platser planerades och genomfördes tack vare hårt jobb och en stor portion kärlek.

Äventyr tack vare blixtstöd

En av vårens stora guldkanter kunde genomföras tack vare "Blixtstödet" – ett projektstöd från Sparbanksstiftelsen Finn som är Sparbanken Skånes ägarstiftelse: en tur till Multilevel Äventyr utanför Hässleholm!

Multilevel Äventyr är ett tillgänglighetsanpassat upplevelseställe som Furuboda har funnits med som ett bollplank till under uppbyggnaden och deltagare har även varit där och testat aktiviteterna.

I slutet på terminen ordnades så att de hade öppet bara för Furubodas deltagare. De rengjorde utrustningen innan besöket och instruerade noggrant för ett säker upplevelse.

Det betydde otroligt mycket att få vara med om en äventyrsdag med zipline-åkning på detta sätt.

Tusen tack, Sparbanksstiftelsen Finn!

Logotyp med texten "Sparbanken Skåne - Projektet finansieras av Sparbanken Skånes ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn"