SMF Navigator Malmö

Är du arbetssökande och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola?

Vill du testa om studier är något för dig? Då kan du gå SMF-kursen (StudieMotiverande Folkhögskolekurs) hos oss.

Tre personer i utemiljö

Om kursen

Vi jobbar mycket med motivation både inåt, utåt och framåt. 

Inåt - handlar om att du ska bli medveten om dig själv, dina färdigheter, intressen, ambitioner resurser men även dina utmaningar. Vad motiveras du av? 

Utåt - Vilka alternativ finns för dig i samhället. Vilka är de olika utbildningsformerna? Hur ser arbetsmarknaden ut? Vilka för- och nackdelar finns hos de olika alternativen?  

Framåt - Tillsammans knyter vi ihop de båda delarna Inåt och Utåt för att du på bästa sätt ska kunna fatta beslut och även genomföra dessa för att skapa din framtid. 

En 13 veckors SMF-kurs som bara handlar om dig

Efter avslutad kurs på Navigator ska du ha en klar bild av vad du vill. Vi hjälper dig att lyssna till dina drömmar, övervinna hinder, och att forma olika strategier för att nå dit du vill!

Vi erbjuder dig möjligheten att prova på att studera ämnen efter dina behov och önskemål. Du får möjlighet att gå bredvid Allmän kurs under en vecka. Våra pedagoger arbetar med dina mål i sikte!

Självförståelse är grunden för att utvecklas som människa, vilket leder till acceptans, mod, växande kommunikationsfärdigheter och bättre samspel med andra människor.

Studie- och yrkesvägledning sker både individuellt och i grupp, där du får hjälp att förstå din inlärningsstil och vilka eventuella studiealternativ som kan vara lämpliga just för dig.

Under tiden på Navigator ges du möjlighet att lära känna din arbetsmarknad, forma goda sökredskap och strategier som fungerar för dig.

 

Hitta hit

Furuboda folkhögskola i Malmö ligger på Nobelvägen 66. Närmaste busshållplats är Sorgenfri eller Celsiusgården (buss 3). Du kan även åka till Nobeltorget (buss 5) och promentera 850 meter (ca 12 minuter).

Kontakta oss för mer information