Om skolan

Furuboda folkhögskola i Yngsjö

Mötas - Lära - Växa

Furuboda folkhögskola i Yngsjö erbjuder ett antal olika kurser. Vi har allmän kurs på olika nivåer och särskilda kurser med inriktning mot bland annat musik och personlig assistans.

Vi har särskild erfarenhet och kompetens för att du som lever med funktionsnedsättning skall trivas och utvecklas under din tid på folkhögskolan. Under sommaren har vi korta kurser med olika teman som exempelvis musik och skapande.

 

Anpassad undervisning

För dig som har en funktionsnedsättning och behöver tillrättalagd miljö och studieform kan Furuboda erbjuda stöd i undervisningen, personlig assistans (beslut från Försäkringskassan) och speciella resurser i form av behandling. Exempel på detta är träning med sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut samt samtal med kurator.