Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisning från de senaste åren, som både ger en överblick över vår verksamhet och en genomgång av vår ekonomi.

Foto på VB 2019 i svartvitt med gröna inslag

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för nedladdning

Ladda ner de senaste årens Verksamhetsberättelse och årsredovisning här:

(Kompletterande uppgift ang. ersättning till högsta tjänsteman för 2017:
Kontant bruttolön 2017: 755 874 kr. Pensionsinbetalningar enligt gällande kollektivavtal till ITP 2.)