SMF Navigator Mobilitet Kristianstad

SMF Navigator Mobilitet är för dig som av olika anledningar behöver omorientera dig i din livssituation och på sikt hitta tillbaka till ett fungerande arbetsliv eller annan aktivitet. Vi samtalar och reflekterar kring frågor som rör hälsa, förändring och självförståelse; här och nu och med sikte på framtiden.

En grön kvist sticker upp ur en trätrall

Om kursen

SMF Navigator Mobilitet vänder sig till dig som behöver tid att tänka till lite kring din livssituation och staka ut en ny riktning. Kanske har du varit sjukskriven, mått dåligt och befunnit dig utanför arbetsmarknaden en tid, och behöver hitta fast mark under fötterna? Då är detta en möjlighet för dig!

Målet är inte i första hand att få arbete, utan att ges möjlighet att i lugn och ro tänka och reflektera kring sin egen livssituation.

Kursen innefattar samtal och reflektion kring deltagarnas egna erfarenheter av livet och förändringsprocesser, med utgångspunkt i tio teman som ger ram åt samtalet. Dessa teman är:

 1. Gruppdynamik
 2. Roller
 3. Kommunikation
 4. Självförståelse
 5. Värderingar
 6. Självförtroende
 7. Förändring
 8. Ledarskap och motivation
 9. Hälsa
 10. Framtid

Kursen består av två delar. I del 1 (3 månader) är samtalet i fokus. Man deltar i samtalet, lyssnar och reflekterar efter egen förmåga. Vi tror på det goda mötet och vår erfarenhet säger att en varm och trygg miljö kan åstadkomma mycket på kort tid.

Del 2 (2 månader) är en valbar förlängning som mer handlar om fokus på tiden efter Mobilitet och som utöver samtal i grupp ger rum för egen planering och individuella samtal med kunniga handledare.

Allmän information

 • 3 månader med möjlighet till 2 månaders fortsättning
 • Vi träffas 3 tillfällen per vecka i Kristianstad
 • Ca 10-12 deltagare i gruppen
 • Furuboda ersätter dig för bussresa
 • Vi jobbar mycket med självutveckling i form av temaveckor som innefattar bland annat motivation, personlighetstester, fördjupad självinsikt och förändringsprocesser
 • Vi varvar föreläsningar, workshops, diskussioner och reflektioner
 • Inom kursen får du även möjlighet till individuellt stöd och coachande samtal

Genom kursen får du möjlighet att stanna upp och utforska vem du är och vad du vill på ett djupare plan. Vi utgår ifrån varje deltagares egna förutsättningar och möter dig där du befinner dig nu. Kursens syfte är att du som deltagare ska få redskap att forma en väg framåt som passar just dig.

Kontaktperson för mer information