Kompetenscenter

Furuboda Kompetenscenter är en utvecklings- och behandlingsenhet inom Föreningen Furuboda.

Illustration med en hand med frågetecken och en annan med tända lampor

Kompetenscenter bidrar till utveckling och behandling

Inom utvecklings- och behandlingsenheten Kompetenscenter arbetar bland andra arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast och pedagog för att stötta både deltagarnas och personalens kunskap och utveckling. Kompetenscenter har funnits i olika former sedan 1990 och har genom åren medverkat i många olika sammanhang och samarbeten.

Genom direkt träning tillsammans med deltagarna kan vi stötta dem att smidigare nå sina mål kring självständighet. Genom att hålla utbildningar för både personalgrupper och allmänheten hjälper vi till att öka kunskapen kring olika aktuella funkisfrågor. Eftersom vi alltid vill utvecklas och lära mer arbetar vi hela tiden med utvecklingsprojekt.

Läs om Kompetenscenters verksamhet

Kontakta Kompetenscenter