Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen är en två-årig utbildning till undersköterska inom äldreomsorgen. Utbildningen ges av Furuboda folkhögskola i Kristianstad.

En person med en grön bok om palliativ vård och tre andra personer i bakgrunden

Om utbildningen

Att arbeta inom vård och omsorg är spännande och utvecklande. Du får möjligheten att arbeta nära människor och fungera stödjande och stärkande. Inom äldreomsorgen kommer det att finnas stora möjligheter till anställning under de närmaste åren. Därför ger yrkeskompetens inom vård och omsorg goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden.

Nu kan du gå en två-årig utbildning till undersköterska inom äldreomsorgen. Utbildningen ges av Furuboda folkhögskola. Lokalerna ligger på Blekingevägen 6 i Kristianstad, centralt med goda bussförbindelser.

Förkunskapskrav: Grundläggande svenska eller motsvarande kunskapsnivå. Antagning sker genom intervju. Kursen är CSN-berättigad.

Logga Vård- och omsorgscollege Skåne

Certifierad i VO-College

Vård- och omsorgsutbildningen är sedan mars 2019 certifierad i Vård- och omsorgscollege (VO-College)! Läs mer om certifieringen av utbildningen på Furuboda på Vård- och omsorgscolleges hemsida.

Innehåll i utbildningen

Kurserna motsvarar 1600 gymnasiepoäng, inklusive 100 p Svenska 1a och 50 p Samhällskunskap. Kursdeltagaren får efter fullgjord utbildning folkhögskoleintyg och nationellt betyg i samtliga kurser. Det ingår sammanlagt 15 veckors (3 x 5 veckor) APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik), som kan göras på hemmaplan exempelvis på äldreboende, hemtjänst och demensboende.

Utbildningen fokuserar på att utgå från det friska, från hälsan, med målet att bevara och återställa den äldre människans hälsa. Utbildningen betonar etiska frågor, bemötande och kursdeltagarnas förmåga att kommunicera med de människor de möter i sitt framtida yrkesliv. Kommunikation, bemötande och förhållningssätt följer som en röd tråd genom hela utbildningen.

Kurserna som ingår i utbildningen

Kurser år 1:

 • Anatomi och fysiologi 1 (50p)
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100p)
 • Gerontologi och geriatrik (100p)
 • Hälso- och sjukvård 1 (100p)
 • Omvårdnad 1 100p)
 • Psykiatri 1 (100p)
 • Psykologi 1 (50p)
 • Social omsorg 1 (100p)
 • Svenska som andraspråk 1 (100p)

Kurser år 2:

 • Anatomi och fysiologi 2 (50p)
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100p)
 • Hälso- och sjukvård 2 (100p)
 • Omvårdnad 2 (100p)
 • Psykiatri 2 (100p)
 • Social omsorg 2 (100p)
 • Vård- och omsorg specialisering (100 p)
 • Svenska 1 (100 p)
 • Samhällskunskap 1a1 (50p)

Inblick i en kurs

I kursen Vård- och omsorgsarbete 1 ingår avsnittet ”Vård och omsorg i ett historiskt perspektiv”. Här har vi läst texter, arbetat med ord och begrepp, arbetat med studieuppgifter, reflekterat och diskuterat. Vi avslutade avsnittet med att titta på filmen Pelle Erövraren. Vi blandar teori med praktiska övningar. Vi har tränat att ta puls och blodtryck, övat och lärt ord som blodtrycksmanschett, stetoskop, palpera, systoliskt och diastoliskt. En rolig och bra träning. Kursdeltagarna trivs, är positiva och har ett stort engagemang. Utsikterna är goda för att de alla blir fantastiska undersköterskor i framtiden!

Ansökan

Ansökan till vård- och omsorgsutbildningen med start hösten 2020 är stängd.

Kontakta oss gärna om du har några frågor!

Kontaktpersoner för mer information